“Thường trực HĐND phường Thanh Khê Đông giám sát chuyên đề về tình hình triển khai, xây dựng “phường thân thiện môi trường”

               Nhằm xem xét, đánh giá, trao đổi và đề ra một số giải pháp hiệu quả để xây dựng phường Thanh Khê Đông đạt “phường thân thiện môi trường” trong năm 2018. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, Thường trực HĐND phường Thanh Khê Đông tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình triển khai, xây dựng “Phường thân thiện môi trường” trên địa bàn phường đối với đơn vị được giám sát là UBND phường Thanh Khê Đông.

 

 

Tại buổi giám sát đại diện UBND phường báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, xây dựng “Phường thân thiện môi trường” của địa phương trong thời gian qua, đồng thời cũng nêu lên một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Qua đó, đoàn giám sát đã trao đổi, đề ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ một số vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng phường thân thiện môi trường của địa phương trong thời gian qua, cũng như đề xuất một số giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Đình Trung

Từ khóa: Thanh Khê Đông,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
View: 0
Hit: 0