Giám sát về công tác quản lý, sử dụng Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường

               Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương về Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường, vào ngày 16 tháng 5 năm 2018 Thường trực HĐND phường Thanh Khê Đông tiến hành giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng đối với đơn vị được giám sát là UBND phường Thanh Khê Đông.

 

 

Qua buổi làm việc, Đoàn giám sát đã chỉ ra được những tồn tại hạn chế trong việc quản lý Nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư trên địa bàn phường của UBND phường, đồng thời cũng đã nêu ra những giải pháp cụ thể trong thời gian đến để quản lý hiệu quả hơn đối với các Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường.

Đình Trung

Từ khóa: Thanh Khê Đông,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
View: 0
Hit: 0