Kỳ họp thứ 5 Hội Đồng Nhân dân phường Thanh Khê Đông khóa XI, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

                Sáng ngày 27/6/2017, HĐND phường Thanh Khê Đông, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5; đến dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Thanh Khê và các vị đại biểu HĐND quận được bầu trên địa bàn phường Thanh Khê Đông; đồng chí Huỳnh Sơn Hải, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và trưởng các Hội đoàn thể phường; các vị đại biểu HĐND phường Thanh Khê Đông khóa XI; đại diện Ban giám hiệu các trường; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư.

 

 

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe UBND phường báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của phường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thực nhiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý điều hành ngân sách phường 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2016; Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và ý kiến nghị của cử tri; Thường trực HĐND phường báo cáo về hoạt động của thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3HĐND phường; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường; tờ trình của Thường trực HĐND phường về dự kiến Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Lãnh đạo UBND phường tiếp thu ý kiến, giải trình ý kiến của các vị đại biểu HĐND và kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường.

 

 

6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ của Đảng ủy, của UBND quận, sự điều hành linh hoạt của UBND phường, sự nỗ lực của cán bộnhân dân trên địa bàn phường, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” được triển khai mạnh mẽ, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, Chương trình “5 không, 3 có” và “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, Chương trình “Thành phố 4 an” được triển khai thực hiện đồng bộ. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững;

Tại kỳ họp các đại biểu đã tham gia 12 ý kiến thảo luận, 06 ý kiến chất vấn UBND phường và các cơ quan chức năng. Kết thúc kỳ họp, HĐND phường đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết: Chương trình giám sát năm 2018, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017, quyết toán ngân sách địa phương năm 2016./.

                       Đoàn Dũng

Từ khóa: Thanh Khê Đông,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
View: 0
Hit: 0