Công văn số 2873/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 28/9/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng V/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam sang học tập và làm việc tại Nhật

 Xem chi tiết tại đây