Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Đông quý IV năm 2018

 Xem chi tiết tại đây