Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Ban hành Quy định thực hiện công tác trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và ...

 Xem chi tiết tại đây