Công văn Số 404/PLĐTBXH-LĐVL ngày 19/9/2018 của Phòng Lao động và Thương binh Xã hội quận Thanh Khê V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tâp sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2018

 Xem chi tiết tại đây