Công văn số 3467/SGTVT-QLKCHT ngày 22/8/2018 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng V/v phối hợp tuyên truyền và xử phạt các trường hợp vi phạm khu vực kẻ vạch kiểu mắt võng tại các nút giao thông

 Xem chi tiết tại đây