Với chủ đề “ASEAN: một Cộng đồng, một Vận mệnh”, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 diễn ra tại Phnôm Pênh (Campuchia) từ 3 - 4/4/2012. Đây là hội nghị thường kỳ của các nhà lãnh đạo ASEAN và là Hội nghị Cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2012 của Campuchia.

View: 0
Hit: 0