Công đoàn cơ quan UBND phường Thanh Khê Đông tổ chức giải bóng đá mini tranh cúp “Thanh Khê Đông” lần thứ I, từ ngày 21/4/2012 đến 27/12/2012.

View: 0
Hit: 0