4 nguyên tắc đơn giản nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn VSATTP trong gia đình.

Ngộ độc thực phẩm là các triệu chứng phát sinh do ăn phải thực phẩm bị nhiễm bẩn gây ra bởi các yếu tố sau.

Giám sát dịch bệnh trên bình diện "Động vật - Con người - Môi trường" nhằm phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm mới nổi có nguy cơ gây đại dịch trên người đang được Chính phủ Việt Nam hướng đến trong Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (Sách Xanh) giai đoạn 2011-2015. Đây cũng là kế sâu rễ bền gốc để đối phó với nhiều loại dịch bệnh đang hoành hành hiện nay.

View: 0
Hit: 0