Thanh Khê Đông - Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo các Ban Quản lý các dự án, các Công ty đang theo dõi công nợ tiền đất về công tác xử lý nợ tiền sử dụng đất tái định cư.

Thanh Khê Đông - Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VII chính thức thông qua khung giá đất áp dụng năm 2011, theo đó, đất đô thị có mức giá cao nhất 25,2 triệu đồng/m2 thuộc các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hùng Vương.

View: 0
Hit: 0