Thanh Khê Đông - Ngày 3 tháng 12 năm 2010, tại kỳ họp thứ 17 - Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011; Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua đặt tên một số tuyến đường mới trên địa bàn thành phố, trong đó quận Thanh Khê có 18 tuyến đường thuộc 6 Khu dân cư được đặt tên trong đợt này

Thanh Khê Đông - Vừa qua, quận Thanh Khê tổ chức Tọa đàm đề án “Thanh Khê – Quận môi trường, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020”.

View: 0
Hit: 0