Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người khẳng định: Thanh niên không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác những nhiệm vụ hiện tại, mà còn là đội ngũ kế cận để tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước...

Ngày 10/03/2014, Chi bộ Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng đã tổ chức kết nạp cho 04 đảng viên mới. Tham dự lễ kết nạp đồng chí Cao Xuân Hiệu Quận ủy viên, Bí Thư Đảng ủy phường Thanh Khê Đông, cùng các đồng chí Đại diện Ủy ban Kiểm tra và tổ chức Đảng ủy phường...

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta đã gặp không ít khó khăn, đó là: Tốc độ phát triển kinh tế của cả nước, thành phố và quận trong vài năm gần đây bị suy giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới...

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân phường Thanh Lộc Đán (nay là phường Thanh Khê Đông và phường Thanh Khê Tây) đã đóng góp sức người, sức của, mồ hôi, xương máu, góp phần giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc...

Chúng ta vừa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị TW7(khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”...

Đảng bộ phường Thanh Khê Đông hiện có 25 chi bộ trực thuộc, trong đó 17 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ khối cơ quan và 4 chi bộ khối trường học. Tổng số đảng viên vào thời điểm cuối năm 2012 là 347 đồng chí, trong đó có 37 đồng chí được miễn công tác, sinh hoạt...

Trong hai ngày 18,19 tháng 10 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Khê Đông tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), diễn ra từ ngày 07 đến ngày 15/5/2012, đã thông qua nội dung bốn Kết luận và một Nghị quyết với sự thống nhất cao, đó là: Kết luận Hội nghị Trung ương 5 về “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”; Kết luận Hội nghị Trung ương 5 về “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận Hội nghị Trung ương 5 về “Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020”; Kết luận Hội nghị Trung ương 5 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”.

Ngày 25/7/2012, Đảng ủy, UBND phường Thanh Khê Đông tổ chức bàn giao công trình sửa chữa, nâng cấp nhà cấp 4 xuống cấp cho gia đình ông Nguyễn Đức Hải, thương binh 4/4, hiện trú tại Tổ 20A, phường Thanh Khê Đông, sau gần một tháng tiến hành sửa chữa, nâng cấp. Đến dự lễ bàn giao có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMT Tổ quốc, bí thư các chi bộ khu dân cư, Tổ trưởng các Tổ đảng viên đương chức tham gia sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú trên địa bàn phường.

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 12/3/2012 của Quận ủy Thanh Khê về “Lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017”, trong thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo Hội Nông dân phường tổ chức đại hội các chi hội trực thuộc và chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Hội Nông dân phường.

QĐND - Đó là chiếc xe Honda 67 của Đại úy Nguyễn Đình Tham, nguyên Đại đội trưởng Đại đội Biệt động Lê Độ. “Con ngựa ô” này đã cõng chủ nhân rong ruổi khắp các nẻo đường Đà Nẵng thời chiến tranh để điều tra mục tiêu và tích cực tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khi đất nước hòa bình.

QĐND - Trong chiến tranh, ông là người cán bộ đã chỉ huy hàng chục trận đánh “xuất quỷ nhập thần”. Khi hòa bình, Đại úy, CCB Nguyễn Đình Tham lại mê mải đi tìm đồng đội, tham gia quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ.

Sáng ngày 23/5/2012, Đảng ủy phường Thanh Khê Đông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Gần 300 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và cán bộ công chức phường tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.

Đảng ủy phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) chọn năm 2012 là năm “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị và thực lực chính trị ở các khu dân cư thật sự vững mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào quần chúng”.

Các bài khác
Đầu 1 2 Cuối 
View: 0
Hit: 0