Nhằm xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tình hình tuyển sinh đầu cấp và việc thực hiện thu các khoản đầu năm học của phụ huynh học sinh trong niên học 2018 – 2019 đối với các trường công lập trên địa bàn phường. Vào các ngày 29, 30, 31 tháng 10 năm 2018 Thường trực HĐND phường tiến hành giám sát nội dung trên đối với...

Nhằm xem xét, đánh giá, trao đổi và đề ra một số giải pháp hiệu quả để xây dựng phường Thanh Khê Đông đạt “phường thân thiện môi trường” trong năm 2018. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2018,...

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2018, Hội đồng nhân dân phường Thanh Khê Đông tổ chức kỳ họp thứ Bảy, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 để thông qua quyết toán thu chi ngân sách phường Thanh Khê Đông năm 2017...

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng cũng như tiếp tục triển khai thực hiện việc lắp Camera an ninh tại các khu dân cư, góp phần đảm bảo tình hình...

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương về Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường, vào ngày 16 tháng 5 năm 2018...

Sáng ngày 27/6/2017, HĐND phường Thanh Khê Đông, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5; đến dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Thanh Khê...

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, HĐND phường Thanh Khê Đông tổ chức kỳ họp Bất thường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021....

Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2016, Hội đồng nhân dân phường Thanh Khê Đông tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016...

View: 0
Hit: 0