Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người khẳng định: Thanh niên không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác những nhiệm vụ hiện tại, mà còn là đội ngũ kế cận để tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước...

Các bài khác

Mãn hạn tù chưa lâu, Nguyễn Văn Quốc (sn: 1990, trú Thôn 2, Quyết Tiến, Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình) quyết chí Nam tiến và chọn Đà Nẵng làm điểm đến với 2 tiền án lận lưng. Quen nghề đạo chích nên nhập hội nghiện ngập cũng nhanh....

Các bài khác

Hội Nhà văn thành phố phối hợp với các CLB thơ Thái Phiên, Hàn Giang, Cây đa làng phường Thanh Khê Đông, Hòa Cường Bắc, Mỹ An - nhóm bút Hoa Cát phường Bắc Mỹ An, Thơ đường Unesco chi nhánh Hải Vân tổ chức chương trình giao lưu Thơ xuân Nhâm Thìn 2012

View: 1932731
Hit: 1932731