Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người khẳng định: Thanh niên không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác những nhiệm vụ hiện tại, mà còn là đội ngũ kế cận để tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước...

Các bài khác

Sau một thời gian phát động chương trình chung tay chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Bính Thân năm 2016, Chiều ngày 01 tháng 02 năm 2016 Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Thanh Khê Đông tổ chức trao quà Tết cho người nghèo trên địa bàn phường nhân dịp Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề “Xuân yêu thương”...

Các bài khác

Thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng Công an phường của Giám đốc CATP Đà Nẵng và Công an quận Thanh Khê, sáng ngày 05/12/2013 Công an phường Thanh Khê Đông tổ chức ra mắt LLCSKV sử dụng xe đạp trong công tác...

Các bài khác

Hội Nhà văn thành phố phối hợp với các CLB thơ Thái Phiên, Hàn Giang, Cây đa làng phường Thanh Khê Đông, Hòa Cường Bắc, Mỹ An - nhóm bút Hoa Cát phường Bắc Mỹ An, Thơ đường Unesco chi nhánh Hải Vân tổ chức chương trình giao lưu Thơ xuân Nhâm Thìn 2012

View:1516080
Hit:1409409