Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người khẳng định: Thanh niên không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác những nhiệm vụ hiện tại, mà còn là đội ngũ kế cận để tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước...

Các bài khác

Vào khoảng 20h15' ngày 23/07/2018 lực luợng tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông tuần tra khép kín địa bàn khi lực lượng tuần tra đến K02 Hà Khê thì...

Các bài khác

Thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” của UBND thành phố Đà Nẵng và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc (11/6/1948 – 11/6/2018),...

View: 0
Hit: 0